Monday, December 23, 2019

KB 10015: Co byste měli vědět před výběrem online platební brány

On-line platební brána je skvělý způsob jak zjednodušit zákazníkům platby za rezervace a zároveň mít jistotu, že zákazník to s rezervací myslí opravdu vážně a neblokuje vám cenný zdroj a nebo místo na akci. Rezervační platforma FlexBook podporuje on-line platby a má naimplementovanou integraci s následujícími provozovateli platebních bran
Integraci s dalšími platebními bránami jsme schopni doimplementovat na přání zákzaníků.

Dovolte nám vypíchnout ty nejdůležitější věci z pohledu integrace platebních bran do rezervační platformy FlexBook

 • BEZ HOTOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK A OBCHODNÍCH PODMÍNEK PLATEBNÍ BRÁNU NEZÍSKÁTE
 • PLATEBNÍ BRÁNA JE VÁZÁNA NA INTERNETOVOU DOMÉNU VAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK
 • SMLOUVA JE UZAVŘENA MEZI VÁMI (PROVOZOVATELEM WEBU DO KTERÉHO JE FLEXBOOK INTEGROVÁN) A KONKRÉTNÍ PLATEBNÍ BRANOU. DOBA UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZPROVOZNĚNÍ PLATEBNÍ BRÁNY JE ZÁVISLÁ NA KONKRÉTNÍM PROVOZOVATELI PLATEBNÍ BRÁNY A POHYBUJE SE OD JEDNOHO TÝDNE AŽ DO NĚKOLIKA TÝDNU I MĚSÍCŮ
 • BEZ DOBŘE NASTAVENÝCH REZERVAČNÍCH PODMÍNEK NEBUDOU ON-LINE PLATBY VYNUCOVÁNY AUTOMATICKY. ZÁKAZNÍCI SICE BUDOU MÍT MOŽNOST REZERVACI ZAPLATIT ON-LINE, ALE NEBUDOU K TOMU NUCENI A REZERVACE SE JIM SAMA V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÍ DO URČITÉHO TERMÍNU NEZRUŠÍ
 • PŘI ZAVEDENÍ REZERVAČNÍCH PODMÍNEK A VYNUCOVÁNÍ ZAPLACENÝCH REZERVACÍ JE VELMI VHODNÉ ZAVÉST AUTOMATICKÉ NOTIFIKACE, KTERÉ KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA VEDOU VÁMI DEFINOVANÝM PLATEBNÍM PROCESEM 
Více podrobnějších informací o platebních bránánch naleznete na webových stránkách konkrétních platebních bran. V případě dalších dotazů kontaktujte obchodního zástupce rezervační platformy FlexBook a nebo svého systémového integrátora.

Srovnání platebních bran:
Odkazy na další informace ohledně plateních bran

Saturday, October 19, 2019

KB 10014: Jak se vyhnout klasifikaci Vašich notifikací jako spam?

Problematika navyžádaných emailů (tzv. spamů) je pro laika dosti složitá, nicméně s FlexBookem je to relativně jednoduché, jelikož FlexBook standardně používá profesionální SMTP službu turboSMTP (serversmtp.com) a pro eliminaci problémů se spamem stačí do Vaší internnetové domény doplnit následující tři TXT záznamy. Jeden je SPF záznam a další dva jsou DomainKey záznamy.

SPF record


v=spf1 include:turbo-smtp.com ?all
See screenshot below 

DomainKey/DKIM records

Two records that should be added to the subdomains "turbo-smtp._domainkey" and "turbo-smtp._domainkey.email"

turbo-smtp._domainkey
IN TXT "k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDT3MWLni6so1q9eQggRYBCLHFjohZkCnYHH8gZNDBm6zRrodRVpWpJQW7x3cWWiuBhS1X0IfBB80l5tqFa+yc+mVgnk8tkUzOHFbPQPp4fi7egTpMtsQW/ZMrxw73SItNvPr72qvJTYZNPxarMx+ULjEWybcfEdXHPY8jslGcpCwIDAQAB"
turbo-smtp._domainkey.email
IN TXT "k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDT3MWLni6so1q9eQggRYBCLHFjohZkCnYHH8gZNDBm6zRrodRVpWpJQW7x3cWWiuBhS1X0IfBB80l5tqFa+yc+mVgnk8tkUzOHFbPQPp4fi7egTpMtsQW/ZMrxw73SItNvPr72qvJTYZNPxarMx+ULjEWybcfEdXHPY8jslGcpCwIDAQAB"

Na obrázku níže je ukázka nastavení TXT záznamu na DNS serveru pro internetovou doménu dpasek.com.
Ukázka nastavení na DNS serveru.
Nevíte-li si rady jak ve Vaší internetové doméně nastavit TXT záznamy, kontaktujte svého registrátora internetové domény, který Vám určitě poradí.


Chcete-li se o problematice SPF a DKIM dozvědět více, doporučujeme prostudovat následující zdroje dostupné na internetu:

Tuesday, September 3, 2019

KB 10013 : Existuje nějaký způsob, jak hromadně zrušit rezervace na konkétní lekci v rámci cyklu akcí a vrátit klientům peníze?

Krátká odpověď zní - hromadně to nelze. Lze to pouze zrušením rezervací na jednotlivé akce a lekce. 

Pozn.: lekce jsou akce v rámci jedné rezervace na celý cyklus akcí. 

Dlouhá odpověď vysvětluje důvod jak to celé funguje a proč to zatím rezervační systém FlexBok nepodporuje.

Vše v rezervačním systému FlexBook se točí kolem rezervací. 
Vrátit peníze lze pouze v případě zrušení rezervace, nikoliv v případě zrušení lekce, což je jedna akce z cyklu akcí.

Pojďme si to ukázat na konkrétním případě.

Mám v rezervačním systému definovaný cyklus akcí, ve kterém jsou opakující se akce od 9.9.2019 do 13.1.2020.
Bavíme-li se tedy o cyklu akcí, kde klient má rezervaci na celý cyklus akcí, pak má v jedné rezervací více lekcí. Viz. obrázek níže, kde je vidět detail rezervace na celý cyklus akcí.

Detail rezervace na cyklus akcí. Takovým akcím v rámci cyklu říkáme lekce.

Je-li v akci defiováno, že je možné udělat rezervaci jak na celý cyklus, tak na jednotlivou akci může existovat i rezervace pouze na jednotlivou akci z celého cyklu a taková rezervace pak vypadá takto.

Detail rezervace na konkrétní akci v rámci cyklu akcí.
Ukažme si tedy, jak vypadá definice naší konkrétní akce konané 11.9. jako akce v rámci cyklu akcí pravidelně konaných od 9.9.2019 do 13.1.2020. V tomto případě je to tedy akce, která je zároveň lekcí v cyklu akcí viz. následující dva screenshoty.V detailu konkrétní akce konané 11.9.2019 se tedy mohu podívat na rezervace a vidím, že tam je jedna rezervace v rámci rezervace na celý cyklus a druhá rezervace pouze na tuto konkrétní akci konanou 11.9.  

Všechny rezervace na konkrétní akci. V seznamu jsou jak rezervace na jednu konkrétní akci, tak i rezervace na lekce v rámci rezervace na celý cykus akcí.  
Mohu rušit rezervace, takže budu li chtít zrušit rezervaci a vrátit peníze, pak mohu zrušit celou rezervaci na celý cyklus a vrátit zaplacených 2000 Kč, ale tím by se zrušili všechny objednané lekce a to asi není to čeho chci dosáhnout. Chci li zrušit pouze jednu z lekcí, což je tedy konkrétní lekce v našem případě akce konaná 11.9., tak je potřeba se přes ikonku (i) dostat do detailu dané rezervace a tam zrušit konkrétní lekci. Viz. screenshot.

Možnost zušení nebo propadnutí lekcí z rezervace na cyklus akcí.
V případě rušení konkrétní lekce z rezervace na celý cyklus se systém zeptá zda-li opravdu chcete lekci zrušit a v případě, že ano, tak vrátí poměrnou část ceny uživateli zpátky na kredit. Viz. screenshot.

Vrácení peněz na kredit klienta.
Chcete-li lekci zrušit bez vracení peněz, tak použijete tlačítko PROPADNOUT. 

Po zrušení lekce, zmizí rezervace na konkrétní akci, která tam byla v rámci rezervace na celý cyklus. Viz. screenshot.


Na konkrétní akci 11.9. nám tedy zůstala už jen jedna konkrétní rezervace na jednotlivou akci. Takovou akci můžeme zrušit. Systém si v takovém případě vyžádá poznámku ke zrušení rezervace a zeptá se, zda vracet a nebo nevracet peníze uživateli na kredit.Hromadné rušení všech rezervací na konkrétní akci tedy v tuto chvíli rezervační systém FlexBook nepodporuje a je potřeba v konkrétní rušené akci individuálně zrušit jednotlivé rezervace tak, jak jsme si popsali v tomto článku.

Reálně na jedné rušené akci mají klienti kolem 10-ti maximálně 20-ti rezervací, takže organizátor akce se musí rozhodnout, jestli se mu obchodně vyplatí za sebe na akci poslat někoho jiného a nebo zrušit všechny platné rezervace a vrátit klientům peníze. Zrušení 10-ti rezervací nezabere více než pár minut práce, takže implementaci hromadného rušení po nás zatím žádní naši zákazníci nepožadovali.

Každopádně zatomatizovat by tento proces určitě šel, takže v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. 

Saturday, August 17, 2019

KB 10012 : Jak na webové stránce zobrazit účastníky akce?

Akce z rezervačního systému FlexBook je možné na webových stránkách zobrazovat pomocí komponenty flbEventDetail viz. dokumentace  https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/javascript-komponenty/flbeventdetail

První co potřebujete znát je interní ID akce (eventId). To najdete v back officu FlexBooku tak, že si v akcích najdete požadovanou akci a najedete myší na číslo řádku akce. Viz. screenshot.


Budete-li chtít zobrazit pouze účastníky a žádné další informace o akci nezobrazovat, pak použijete v parametru renderText jedinou volu a to je attendees. Níže je příklad zobrazení účastníků akce pomocí komponenty flbEventDetail.

 <div id="flexbook_ucastnici">&nbsp;</div> 
 <p> 
 <script>// <![CDATA[ 
 flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [ 
 {  
 type: 'flbEventDetail',  
 placeHolder: 'flexbook_ucastnici', 
 params: {  
  language: 'cz', 
  eventId: 52974,  
  renderText: ['attendees'], 
  backButton: 0,  
  format: { datetime: 'd.m. H:i:s', time: 'H:i' }, 
  attendeeTemplate: '<div>@@FIRSTNAME @@LASTNAME</div>' 
 },  
 } 
 ]); 
 // ]]></script> 

POZOR! Z důvodu ochrany osobních informací (nezobrazování osobních informací účastníků volně na internetu) se účastníci akcí standardně zobrazují pouze uživatelům přihlášeným do front-endové části rezervačního systému FlexBook (viz. komponenta flbProfile). V případě, že chcete osobní informace účastníků zobrazovat na internetu jakémukoliv návštěvníkovi vašich webových stránek, pak je to možné nastavit vback officu FlexBooku u konkrétní akce v záložce "Nastavení pro frontend". Viz. screenshot.
Friday, August 9, 2019

KB 10011 : Jak si zaintegrovat FlexBook do webové prezentace vytvořené ve WordPresssu

Máte-li vytvořené stránky pomocí redakčního systému WordPress, pak si do libovolné stránky můžete vložit FlexBook komponentu, která při zobrazení příslušné stránky dynamicky vygneruje požadované komponenty s aktuálním obsahem z rezervačního systému. Integrace se dělá pomocí JavaScriptu.
Poslední novinky ohledně integrace FlexBooku do Wordpressu najdete v integrační dokumentaci zde
První věc kterou musíte udělat je vložit do WordPressové šablony dva scripty, které zajistí integraci mezi redakčním systémem WordPress a rezervačním systémem FlexBook. Viz. obrázek níže.Do příslušné WordPressové stránky vložíte požadovanou FlexBook komponentu pomocí scriptu v jazyce JavaScript. Viz. obrázek níže.


A výsledkem integrace je níže uvedená integrace kalendáře zdrojů s tagem 'paddleboard' do webové prezetace, na které si internetoví uživatelé mohou dělat rezervace na vybrané zdroje. Viz. obrázek níže.


Podobnou integraci je dobré si nechat udělat od Vašeho WebMastera, který najde detailní postup integrace FlexBooku v dokumentaci na adrese https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/. Kapitola o integraci s CMS WordPress je dostupná na adrese https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/javascript-komponenty/integrace-s-redakcnim-systemem-wordpress

S komplikovanější integrací si Váš WebMaster může nechat poradit od podpory FlexBook. Nemáte-li vlastního nebo nasmlouvaného WebMastera, kontaktujte nás a my Vám doporučíme některého z našich partnerů, který má zkušenosti jak s WordPresem tak s rezervačním systémem FlexBook.

Monday, July 22, 2019

KB 10010 : Je možné u akce nastavit povinnou platbu?

Ano. U akcí je možné nastavit rezervační podmínky. Viz. screenshot.

Rezervační podmínky u akce
V rámci rezervačních podmínek se definují pravidla, která musí být splněna při vytváření rezervace. Jedno z těch pravidel může být kolik dnů, hodin nebo minut před konáním akce musí být akce zaplacena.


Na konci každého pravidla je ikonka textové bubliny, pomocí které je možné nadefinovat text, který se uživateli zobrazí v případě, že konkrétní pravidlo není splněno. Není-li text zadán, tak se použije standardní text, který bude v tomto konkrétním případě "Rezervace musí být zaplacena nejpozději 365 dnů před začátkem."


Doporučujeme textové hlášení změnit na více popisný text, který koncovým uživatelům vysvětlí jakou rezervační pravidlo nesplňují a jak mají postupovat k úspěšné rezervaci.

POZOR!!! V případě, že nastavíte takovéto rezervační pravidlo na akci, kde již existují nezaplacené rezervace, tak se tyto nezaplacené rezervace automaticky zruší a v případě, že máte na akci nastavené notifikace pro stav zrušení rezervace, tak se uživatelům taková notifikace rozešle. V případě, že notifikace nastavené nemáte, tak se koncoví uživatelé o zrušení rezervace nedozví. Doporučujeme rezervační pravidla nastavovat rovnou při vytváření akce.

Monday, July 8, 2019

KB 10009 : Co je potřeba pro integraci platební brány ComGate

V případě, že máte FlexBook (FlexBook.info)integrován do webových stránek na Vaší vlastní internetové doméně, pak si musíte podepsat smlouvu o platební bráně přímo se společností ComGate.

Kontakt na společnost ComGate najdete na jejich webových stránkách
https://www.comgate.cz/

Níže jsou informace co všechno po Vás bude ComGate chtít pro spuštění platební brány do ostrého provozu.

ComGate od Vás bude potřebovat následující informace:

Jméno provozovatele stránek (stejné, jako ve smlouvě o platební bráně)
název společnosti
IČO
adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát)
kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
Obchodní podmínky
identifikaci provozovatele obchodu
informace o možnosti odstoupení od smlouvy
Způsoby platby
Specifikace transakcí
povolená měnu transakce, která je uvedena symbolem a slovy
případná omezení pro transakce musí být zřetelně viditelné před nebo v době transakce (omezení prodeje z důvodu věku, místní omezení, právní omezení)
Dodání zboží
způsob dodání zboží nebo plnění služby včetně omezení nebo zákazů, pokud existují
pokud je lhůta dodání zboží delší než 30 dnů, je nutný souhlas držitele platební karty s plněním v pozdějším termínu
náklady na dodání produktu
Reklamační podmínky vašich služeb
způsob ohlášení reklamace
adresa pro zaslání reklamace
podmínky uplatenění reklamace
popis průběhu reklamačního řízení
informace o dostupnosti zboží na skladě
e-mailové potvrzení přijetí objednávky
informace o ochraně osobních údajů

Vaše stránky musí obsahovat:
 • subjekt provozovatele stránek, který se shoduje se subjektem ve smlouvě
 • Všeobecné obchodní podmínky                                     
 • Reklamační podmínky (vrácení zboží, peněz)
 • Dodací a platební podmínky
 • Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání

Poznámka: V případě, že nemáte vlastní doménu a chcete provozovat rezervační systém na naší doméně Flexbook.cz, pak veškeré platby, reklamace a refundace musí jít přes společnost FlexBook, s.r.o. Takovýto model je vhodný například pro jednorázové akce, konference, apod. Máte-li zájem o takovouto finanční službu, pak kontaktujte obchodního zástupce společnosti FlexBook.

Pro více informací o platební bráně Comgate se obraťte na informační stránky Gomgatu

Sunday, June 30, 2019

KB 10008 : Jak si zaintegrovat FlexBook do webové prezentace vytvořené službou Webnode

Máte-li vytvořené stránky pomocí služby Webnode (https://www.webnode.cz/), pak si v jakékoliv stránce můžete vytvořit komponentu HTML a do ní vložit JavaScript kód, který vygneruje FlexBookové požadované komponenty.


Níže uvedený kód je použitý na demo stránkách
https://flexbook-demo.webnode.cz/prohlidky/

 <!-- FlexBook JavaScript --> 
 <script src="http://www.flexbook.cz/jq/jquery.js"> 
 </script> 
 <script src="http://www.flexbook.cz/flbv2.js"></script> 
 <hr style="clear:both;"> 
 <div id="flexbook_profile" style="width: 300px; padding-bottom: 8px; float: right;">&nbsp;</div> 
 <hr style="clear:both;"> 
 <div id="flexbook_event_list">&nbsp;</div> 
 <script> 
 jQuery(document).ready(function( $ ) { 
  flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php',4, [ 
    { 
     type: 'flbProfile', 
     placeHolder: 'flexbook_profile', 
     params: { 
         externalAccount: 1, 
         extraDiv: 'all', 
       }, 
    }, 
    { 
     type: 'flbEventList', 
     placeHolder: 'flexbook_event_list', 
     params: { 
     center: [155] 
     }, 
    }, 
   ],  
   { externalAccount: 1 } 
   );     
 }); 
 </script> 

Podobnou integraci je dobré si nechat udělat od Vašeho WebMastera, který najde detailní postup integrace FlexBooku v dokumentaci na adrese https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/

Na závěr citujeme odpověď WebNode podpory ohledně možností integrace HTML / JavaScriptu pomocí jejich nového editoru.
V našom novom editore môžete vkladať CSS kódy alebo JavaScript do hlavičky/pätičky každej jednotlivej stránky webu. 
Napríklad na tomto príklade môžete vidieť ako jednoducho môžete na web pridať kód, ktorý pridá do hlavičky webu ikonky soc. sietí.  
Viď. https://www.wpromotions.eu/cs/jak-pridat-ikony-soc-siti-fb-a-instagram-do-horni-casti-na-webu-ve-webnode/ 
S balíčkom Standard môžete kódy vložiť do sekcie kde sa kód prepíše na všetky stránky webu.
Viď. https://www.screencast.com/t/5suj1DzPo
S komplikovanější integrací si Váš WebMaster může nechat poradit jak od podpory FlexBook, tak případně od podpory WebNode. Nemáte-li vlastního nebo nasmlouvaného WebMastera, kontaktujte nás a my Vám doporučíme některého z našich partnerů, který má zkušenosti jak se službou WebNode tak s rezervačním systémem FlexBook.

Monday, June 24, 2019

KB 10007 : Doba pro on-line platbu rezervace přes platební bránu Comgate

Používate-li on-line platby v rezervačním systému FlexBook přes platební bránu ComGate a zákazník si zvolí on-line platbu, pak je po rezervaci přesměrován do ComGatu, kde může zákazník platbu provést.


Rezervační systém FlexBook pak pravidelně kontroluje, zda-li byla platební transakce opravdu zrealizována a v případě, že ano, pak je rezervace označena jako zaplacená.

Co se však stane, když zákazník platbu v platební bráně Comgate neprovede?

Rezervační systém FlexBook dostává od platební brány Comgate odpověď, že transakce se provádí, a tudíž je rezervace nezaplacena, i když máte nastaveny rezervační podmínky tak, že chcete aby byla rezervace zaplacena. V takovém případě jsou rezerační podmínky dočasně porušeny až do doby, kdy vyprší doba pro on-line platbu v platební bránu Comgate a rezervační systém FlexBook takovou rezervaci zruší z důvodu nesplnění rezervačních podmínek o nutnosti mít rezervaci v danou dobu zaplacenou.

Takové chování je v pořádku a očekávané, nicméně je dobré vědět jakou dobu má zákazník na provedení platební transakce.

Platební brána Comgate rozlišuje platby na

 • on-line (Card Payment, Express Bank Transfer)
 • off-line (Standard Bank Transfer)

V případě použití off-line platby (Standard Bank Transfer) se prování standardní bankovní převod z účtu na účet, který musí koncový zákazník provést sám manuálně.


V tomto případě platební brána ComGate umožňuje dobu platby do 5-ti kalendářních dnů od provedení rezervace, což může mít negativní obchodní dopad v případě, že se rezervace má realizovat za méně než 5 dnů, protože pak rezervační systém FlexBook nemůže zajistit splnění přiřazených rezervačních podmínek.

V případě použití on-line plateb (Card Payment, Express Bank Transfer) platební brána ComGate umožňuje dobu platby do 1 kalendářního dne od provedení rezervace, což je rovněž potřeba zohlednit.

V back officu platební brány ComGate si můžete nastavit jestli podporujete a nebo nepodporujete použití off-line plateb. Zakázáním použití off-line plateb se zbavíte 5-ti denní doby na realizaci platby a 1 kalendářní den již může být dostatečný i pro on-line rezervační systém.

V případě, že Vám 1 kalendářní den nevyhovujete a potřebujete ještě kratší timeout platební transakce, pak nám zástupce společnosti ComGate sdělil, že jsou schopni nastavit i kratší interval. Takové nastavení si však nejste schopni nastavit sami a musíte kontaktovat společnost Comgate.

Pro více informací o platební bráně Comgate se obraťte na informační stránky Gomgatu

Saturday, June 15, 2019

KB 10006 : Posílání e-mail notifikací přes externí SMTP službu

FlexBook umožňuje flexibilní definice notifikací, které jsou rozesílány e-mailem. V back office FlexBooku si pokytovatel může nastavit externí SMTP server. Nastavuje se to v profilu poskytovatele. Viz. screenshot níže.


Můžete používat svůj firemní SMTP server a nebo internetovou službu pro profesionální odesílání emailů. Mezi populární SMTP služby na internetu patří
a určitě najdete i další.

V případě posílání emailů z jiného mail serveru než je uveden v MX záznamech vaší internetové domény je možné, že se takto posílané emaily buď nedoručí a nebo budou označeny jako nevyžádané.

Jak se vyhnout klasifikaci Vašich notifikací jako spam se dozvíte v KB 10014: Jak se vyhnout klasifikaci Vašich notifikací jako spam?

Sunday, March 3, 2019

KB 10005 : Zobrazení účastníků akce na webovém front-endu

U zobrazené akce pomocí front-endové komponenty flbEventDetail se objevují informace o účastnících, kteří mají na akci vytvořenou platnou rezervaci. Příklad takového zobrazení je vidět na screenshotu níže.

Zobrazení účastníků akce 
Informace o účastnících se však zobrazují pouze v případě, že je internetový uživatel přihlášen do FlexBooku. Ukázka přihlášeného uživatele je zobrazena na následujícím screenshotu.

Ukázka přihlášeného uživatele - Stan Zelený

Chce li poskytovatel zobrazovat účastníky i pro nepřihlášené návštěvníky internetového portálu, pak je možné toto nastavit v backofficu rezervačního systému FlexBook u konkrétní akce. Ukázka takového nastavení u konkrétní akce je zobrazena níže.

Přenastavení akce tak, aby se zobrazovali účastníci i nepřihlášeným uživatelům front-endu.
Pozn.: Zobrazování osobních informací o účastnících akcí na veřejném internetu je na rozhodnutí konkrétního poskytovatele a organizátora akce a musí být v souladu se zákonem na ochranu osobních informací a směrnice GDPR. 

Sunday, January 20, 2019

KB 10004 : Opakující se akce

Opakující se akce je cyklus více stejných akcí opakujících se v různou dobu. Využití je různé. Pojďme si to ukázat na dvou konkrétních případech.

Pravidelně se opakující školení

Jedním způsobem použití je například pravidelně se opakující školení na používání rezervačního systému FlexBook, které se v našem příkladě opakuje každou středu od 9:00 do 11:00 a to od 23.1.2019 do 18.12.2019. Jelikož obsah takovéhoto školení je každý týden stejný, tak asi neočekáváme, že by se jeden zákazník zarezervoval na více školení z tohoto cyklu, ale někdo, kdo si chce školení zopakovat, tak klidně může. Kdyby akce nebyla produktové školení, ale například tenisový trénink pro začátečníky nebo hlídání dětí, tak je velmi pravděpodobné, že si zákazník bude objednávat více akcí z cyklu opakujících se akcí. Pojďme ale zpět k našemu příkladu se školením ezervačního systému FlexBook.

Základní informace o opakující se akci jsou vidět na níže uvedeném obrázku.

Akce - Základní informace
V základních informacích o akci zadáváme informace o první akci z cyklu, která probíhá ve středu 23.1.2019 od 9:00 do 11:00 (dvouhodinová akce) a jedna lekce stojí 1000 Kč. To, že se bude akce opakovat každou středu až do 18.12.2019 je nastaveno v rožiřujících informacích o akci tak, jak je zobrazeno na dalším obrázku níže.

Akce - rozšiřující informace
V rozšiřujících informacích máme uvedeno, že akce se bude opakovat každý týden ve středu a opakování bude probíhat až do 18.12.2019. Zároveň systému říkáme, že rezervace je povolena jen na jednotlivé akce a nikoliv na celý cyklus akcí. To jak lze nadefinovat možnost rezervací na celý cyklus si ukážeme až v dalším příkladu použití. V rozšiřujícíh informacích na víše uvedeném obrázku máme ještě nadefinováno, že akce bude probíhat na zdroji "Konferenční místnost", a že na každé rezervaci bude maximálně 1 místo a na tomto jednom místě bude moct být uveden 1 účastník. Také můžete vidět zadanou cenu 10 000 Kč za všechna opakování opakující se akce, ale tato informace nebude reálně využita, jelikož umožňujeme pouze rezervaci na na jednotlivé akce a nikoliv na celý cyklus.

Dětský kroužek s pravidelným opakováním

Dalším příkladem může být dětský kroužek volejbalu, který probíhá od 3.9.2019 do 19.12.2019 a to každé úterý a čtvrtek. Základní informace pro takovou opakující se akci jsou vidět na obrázku níže.

Akce - základní informace
Na rozšiřující informace o akci se podívejte na dalším obrázku.

Akce - rozšiřující informace
V rozšiřujícíj informacích definujeme, že akce z tohoto cyklu se budou opakovat každý týden, a to v úterý a čtvrtek. Zároveň říkáme, že cena za celý cyklus (všechna opakování opakující se akce) je 2 500 Kč, a že rezervovat lze pouze celý cyklus, nikoliv jednotlivé akce. Tím pádem se cena 100 Kč, definovaná pro jednotlivé akce v základních informacích v tomto konkrétním případě nepoužije a rezervace půjde udělat pouze na celý cyklus a bude stát 2 500 Kč.

Takto definovaný seznam opakujících se akcí bude vypadat v rezervačním systému FlexBook následovně.

Seznam opakujících se akcí
Námi definovaný dětský kroužek se skládá ze 32 lekcí. Kdyby bylo možné si rezervovat jednotlivé lekce (jednotlivé akce v rámci opakování), pak by zákazník za celý cyklus zaplatil 32 x 100 Kč, takže 3 200 Kč. My ale umožňujeme pouze rezervaci za celý cyklus, kde máme definovanou cenu 2 500 Kč, takže to vyjde zákazníka výhodněji, ale děti mají předplaceny všechny lekce.

V případě, že bychom chtěli umožnit rezervovat celý cyklus i jednotlivé lekce, tak bychom museli v rámci opakující se akce nastavit možnost rezervace jak na jednotlivou akci, tak na celý cyklus. Takové nastavení je zobrazené na dalším obrázku.

Rezervace jak na jednotlivé akce, tak na celý cyklus.
 

   

Monday, January 14, 2019

KB 10003 : Kde najdu faktury za používání rezervačního systému FlexBook?

Faktury za používání systému se generují pravidelně každý měsíc. Uživatelé rezervačního systému FlexBook jsou o vygenerované faktuře informováni e-mailovou notifikací a fakturu naleznou v backofficu na adrese http://www.flexbook.cz. Do FlexBook backofficu je potřeba se přihlásit pomocí emailu a hesla. Ke stažení vygenerovaných faktur se dostanete níže uvedeným postupem.

Krok 1: Vstup do profilu poskytovatele
Klikněte myší na aktuálně zvoleného poskytovatele [viz. značka (1) ve screenshotu na konci článku] a tím se dostanete do profilu poskytovatele.

Krok 2: Záložka faturace
Klikněte na záložku "Fakturace"  [viz. značka (2) ve screenshotu na konci článku], kde jsou uvedeny parametry fakturace a rovněž seznam vystavených faktur.

Krok 3: Stažení faktury
Vyberte požadovanou fakturu a klikněte na ikonu na konci řádku [viz. značka (3) ve screenshotu na konci článku].

Vizualizace postupu přístupu k fakturám za používání rezervačního systému FlexBook.