Monday, June 24, 2019

KB 10007 : Doba pro on-line platbu rezervace přes platební bránu Comgate

Používate-li on-line platby v rezervačním systému FlexBook přes platební bránu ComGate a zákazník si zvolí on-line platbu, pak je po rezervaci přesměrován do ComGatu, kde může zákazník platbu provést.


Rezervační systém FlexBook pak pravidelně kontroluje, zda-li byla platební transakce opravdu zrealizována a v případě, že ano, pak je rezervace označena jako zaplacená.

Co se však stane, když zákazník platbu v platební bráně Comgate neprovede?

Rezervační systém FlexBook dostává od platební brány Comgate odpověď, že transakce se provádí, a tudíž je rezervace nezaplacena, i když máte nastaveny rezervační podmínky tak, že chcete aby byla rezervace zaplacena. V takovém případě jsou rezerační podmínky dočasně porušeny až do doby, kdy vyprší doba pro on-line platbu v platební bránu Comgate a rezervační systém FlexBook takovou rezervaci zruší z důvodu nesplnění rezervačních podmínek o nutnosti mít rezervaci v danou dobu zaplacenou.

Takové chování je v pořádku a očekávané, nicméně je dobré vědět jakou dobu má zákazník na provedení platební transakce.

Platební brána Comgate rozlišuje platby na

  • on-line (Card Payment, Express Bank Transfer)
  • off-line (Standard Bank Transfer)

V případě použití off-line platby (Standard Bank Transfer) se prování standardní bankovní převod z účtu na účet, který musí koncový zákazník provést sám manuálně.


V tomto případě platební brána ComGate umožňuje dobu platby do 5-ti kalendářních dnů od provedení rezervace, což může mít negativní obchodní dopad v případě, že se rezervace má realizovat za méně než 5 dnů, protože pak rezervační systém FlexBook nemůže zajistit splnění přiřazených rezervačních podmínek.

V případě použití on-line plateb (Card Payment, Express Bank Transfer) platební brána ComGate umožňuje dobu platby do 1 kalendářního dne od provedení rezervace, což je rovněž potřeba zohlednit.

V back officu platební brány ComGate si můžete nastavit jestli podporujete a nebo nepodporujete použití off-line plateb. Zakázáním použití off-line plateb se zbavíte 5-ti denní doby na realizaci platby a 1 kalendářní den již může být dostatečný i pro on-line rezervační systém.

V případě, že Vám 1 kalendářní den nevyhovujete a potřebujete ještě kratší timeout platební transakce, pak nám zástupce společnosti ComGate sdělil, že jsou schopni nastavit i kratší interval. Takové nastavení si však nejste schopni nastavit sami a musíte kontaktovat společnost Comgate.

Pro více informací o platební bráně Comgate se obraťte na informační stránky Gomgatu

No comments:

Post a Comment