Monday, July 22, 2019

KB 10010 : Je možné u akce nastavit povinnou platbu?

Ano. U akcí je možné nastavit rezervační podmínky. Viz. screenshot.

Rezervační podmínky u akce
V rámci rezervačních podmínek se definují pravidla, která musí být splněna při vytváření rezervace. Jedno z těch pravidel může být kolik dnů, hodin nebo minut před konáním akce musí být akce zaplacena.


Na konci každého pravidla je ikonka textové bubliny, pomocí které je možné nadefinovat text, který se uživateli zobrazí v případě, že konkrétní pravidlo není splněno. Není-li text zadán, tak se použije standardní text, který bude v tomto konkrétním případě "Rezervace musí být zaplacena nejpozději 365 dnů před začátkem."


Doporučujeme textové hlášení změnit na více popisný text, který koncovým uživatelům vysvětlí jakou rezervační pravidlo nesplňují a jak mají postupovat k úspěšné rezervaci.

POZOR!!! V případě, že nastavíte takovéto rezervační pravidlo na akci, kde již existují nezaplacené rezervace, tak se tyto nezaplacené rezervace automaticky zruší a v případě, že máte na akci nastavené notifikace pro stav zrušení rezervace, tak se uživatelům taková notifikace rozešle. V případě, že notifikace nastavené nemáte, tak se koncoví uživatelé o zrušení rezervace nedozví. Doporučujeme rezervační pravidla nastavovat rovnou při vytváření akce.

Monday, July 8, 2019

KB 10009 : Co je potřeba pro integraci platební brány ComGate

V případě, že máte FlexBook (FlexBook.info)integrován do webových stránek na Vaší vlastní internetové doméně, pak si musíte podepsat smlouvu o platební bráně přímo se společností ComGate.

Kontakt na společnost ComGate najdete na jejich webových stránkách
https://www.comgate.cz/

Níže jsou informace co všechno po Vás bude ComGate chtít pro spuštění platební brány do ostrého provozu.

ComGate od Vás bude potřebovat následující informace:

Jméno provozovatele stránek (stejné, jako ve smlouvě o platební bráně)
název společnosti
IČO
adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát)
kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
Obchodní podmínky
identifikaci provozovatele obchodu
informace o možnosti odstoupení od smlouvy
Způsoby platby
Specifikace transakcí
povolená měnu transakce, která je uvedena symbolem a slovy
případná omezení pro transakce musí být zřetelně viditelné před nebo v době transakce (omezení prodeje z důvodu věku, místní omezení, právní omezení)
Dodání zboží
způsob dodání zboží nebo plnění služby včetně omezení nebo zákazů, pokud existují
pokud je lhůta dodání zboží delší než 30 dnů, je nutný souhlas držitele platební karty s plněním v pozdějším termínu
náklady na dodání produktu
Reklamační podmínky vašich služeb
způsob ohlášení reklamace
adresa pro zaslání reklamace
podmínky uplatenění reklamace
popis průběhu reklamačního řízení
informace o dostupnosti zboží na skladě
e-mailové potvrzení přijetí objednávky
informace o ochraně osobních údajů

Vaše stránky musí obsahovat:
  • subjekt provozovatele stránek, který se shoduje se subjektem ve smlouvě
  • Všeobecné obchodní podmínky                                     
  • Reklamační podmínky (vrácení zboží, peněz)
  • Dodací a platební podmínky
  • Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání

Poznámka: V případě, že nemáte vlastní doménu a chcete provozovat rezervační systém na naší doméně Flexbook.cz, pak veškeré platby, reklamace a refundace musí jít přes společnost FlexBook, s.r.o. Takovýto model je vhodný například pro jednorázové akce, konference, apod. Máte-li zájem o takovouto finanční službu, pak kontaktujte obchodního zástupce společnosti FlexBook.

Pro více informací o platební bráně Comgate se obraťte na informační stránky Gomgatu