Saturday, October 19, 2019

KB 10014: Jak se vyhnout klasifikaci Vašich notifikací jako spam?

Problematika navyžádaných emailů (tzv. spamů) je pro laika dosti složitá, nicméně s FlexBookem je to relativně jednoduché, jelikož FlexBook standardně používá profesionální SMTP službu turboSMTP (serversmtp.com) a pro eliminaci problémů se spamem stačí do Vaší internnetové domény doplnit následující tři TXT záznamy. Jeden je SPF záznam a další dva jsou DomainKey záznamy.

SPF record


v=spf1 include:turbo-smtp.com ?all
See screenshot below 

DomainKey/DKIM records

Two records that should be added to the subdomains "turbo-smtp._domainkey" and "turbo-smtp._domainkey.email"

turbo-smtp._domainkey
IN TXT "k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDT3MWLni6so1q9eQggRYBCLHFjohZkCnYHH8gZNDBm6zRrodRVpWpJQW7x3cWWiuBhS1X0IfBB80l5tqFa+yc+mVgnk8tkUzOHFbPQPp4fi7egTpMtsQW/ZMrxw73SItNvPr72qvJTYZNPxarMx+ULjEWybcfEdXHPY8jslGcpCwIDAQAB"
turbo-smtp._domainkey.email
IN TXT "k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDT3MWLni6so1q9eQggRYBCLHFjohZkCnYHH8gZNDBm6zRrodRVpWpJQW7x3cWWiuBhS1X0IfBB80l5tqFa+yc+mVgnk8tkUzOHFbPQPp4fi7egTpMtsQW/ZMrxw73SItNvPr72qvJTYZNPxarMx+ULjEWybcfEdXHPY8jslGcpCwIDAQAB"

Na obrázku níže je ukázka nastavení TXT záznamu na DNS serveru pro internetovou doménu dpasek.com.
Ukázka nastavení na DNS serveru.
Nevíte-li si rady jak ve Vaší internetové doméně nastavit TXT záznamy, kontaktujte svého registrátora internetové domény, který Vám určitě poradí.


Chcete-li se o problematice SPF a DKIM dozvědět více, doporučujeme prostudovat následující zdroje dostupné na internetu:

No comments:

Post a Comment