Saturday, August 17, 2019

KB 10012 : Jak na webové stránce zobrazit účastníky akce?

Akce z rezervačního systému FlexBook je možné na webových stránkách zobrazovat pomocí komponenty flbEventDetail viz. dokumentace  https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/javascript-komponenty/flbeventdetail

První co potřebujete znát je interní ID akce (eventId). To najdete v back officu FlexBooku tak, že si v akcích najdete požadovanou akci a najedete myší na číslo řádku akce. Viz. screenshot.


Budete-li chtít zobrazit pouze účastníky a žádné další informace o akci nezobrazovat, pak použijete v parametru renderText jedinou volu a to je attendees. Níže je příklad zobrazení účastníků akce pomocí komponenty flbEventDetail.

 <div id="flexbook_ucastnici">&nbsp;</div> 
 <p> 
 <script>// <![CDATA[ 
 flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [ 
 {  
 type: 'flbEventDetail',  
 placeHolder: 'flexbook_ucastnici', 
 params: {  
  language: 'cz', 
  eventId: 52974,  
  renderText: ['attendees'], 
  backButton: 0,  
  format: { datetime: 'd.m. H:i:s', time: 'H:i' }, 
  attendeeTemplate: '<div>@@FIRSTNAME @@LASTNAME</div>' 
 },  
 } 
 ]); 
 // ]]></script> 

POZOR! Z důvodu ochrany osobních informací (nezobrazování osobních informací účastníků volně na internetu) se účastníci akcí standardně zobrazují pouze uživatelům přihlášeným do front-endové části rezervačního systému FlexBook (viz. komponenta flbProfile). V případě, že chcete osobní informace účastníků zobrazovat na internetu jakémukoliv návštěvníkovi vašich webových stránek, pak je to možné nastavit vback officu FlexBooku u konkrétní akce v záložce "Nastavení pro frontend". Viz. screenshot.
No comments:

Post a Comment