Sunday, June 30, 2019

KB 10008 : Jak si zaintegrovat FlexBook do webové prezentace vytvořené službou Webnode

Máte-li vytvořené stránky pomocí služby Webnode (https://www.webnode.cz/), pak si v jakékoliv stránce můžete vytvořit komponentu HTML a do ní vložit JavaScript kód, který vygneruje FlexBookové požadované komponenty.


Níže uvedený kód je použitý na demo stránkách
https://flexbook-demo.webnode.cz/prohlidky/

 <!-- FlexBook JavaScript --> 
 <script src="http://www.flexbook.cz/jq/jquery.js"> 
 </script> 
 <script src="http://www.flexbook.cz/flbv2.js"></script> 
 <hr style="clear:both;"> 
 <div id="flexbook_profile" style="width: 300px; padding-bottom: 8px; float: right;">&nbsp;</div> 
 <hr style="clear:both;"> 
 <div id="flexbook_event_list">&nbsp;</div> 
 <script> 
 jQuery(document).ready(function( $ ) { 
  flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php',4, [ 
    { 
     type: 'flbProfile', 
     placeHolder: 'flexbook_profile', 
     params: { 
         externalAccount: 1, 
         extraDiv: 'all', 
       }, 
    }, 
    { 
     type: 'flbEventList', 
     placeHolder: 'flexbook_event_list', 
     params: { 
     center: [155] 
     }, 
    }, 
   ],  
   { externalAccount: 1 } 
   );     
 }); 
 </script> 

Podobnou integraci je dobré si nechat udělat od Vašeho WebMastera, který najde detailní postup integrace FlexBooku v dokumentaci na adrese https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/

Na závěr citujeme odpověď WebNode podpory ohledně možností integrace HTML / JavaScriptu pomocí jejich nového editoru.
V našom novom editore môžete vkladať CSS kódy alebo JavaScript do hlavičky/pätičky každej jednotlivej stránky webu. 
Napríklad na tomto príklade môžete vidieť ako jednoducho môžete na web pridať kód, ktorý pridá do hlavičky webu ikonky soc. sietí.  
Viď. https://www.wpromotions.eu/cs/jak-pridat-ikony-soc-siti-fb-a-instagram-do-horni-casti-na-webu-ve-webnode/ 
S balíčkom Standard môžete kódy vložiť do sekcie kde sa kód prepíše na všetky stránky webu.
Viď. https://www.screencast.com/t/5suj1DzPo
S komplikovanější integrací si Váš WebMaster může nechat poradit jak od podpory FlexBook, tak případně od podpory WebNode. Nemáte-li vlastního nebo nasmlouvaného WebMastera, kontaktujte nás a my Vám doporučíme některého z našich partnerů, který má zkušenosti jak se službou WebNode tak s rezervačním systémem FlexBook.

Monday, June 24, 2019

KB 10007 : Doba pro on-line platbu rezervace přes platební bránu Comgate

Používate-li on-line platby v rezervačním systému FlexBook přes platební bránu ComGate a zákazník si zvolí on-line platbu, pak je po rezervaci přesměrován do ComGatu, kde může zákazník platbu provést.


Rezervační systém FlexBook pak pravidelně kontroluje, zda-li byla platební transakce opravdu zrealizována a v případě, že ano, pak je rezervace označena jako zaplacená.

Co se však stane, když zákazník platbu v platební bráně Comgate neprovede?

Rezervační systém FlexBook dostává od platební brány Comgate odpověď, že transakce se provádí, a tudíž je rezervace nezaplacena, i když máte nastaveny rezervační podmínky tak, že chcete aby byla rezervace zaplacena. V takovém případě jsou rezerační podmínky dočasně porušeny až do doby, kdy vyprší doba pro on-line platbu v platební bránu Comgate a rezervační systém FlexBook takovou rezervaci zruší z důvodu nesplnění rezervačních podmínek o nutnosti mít rezervaci v danou dobu zaplacenou.

Takové chování je v pořádku a očekávané, nicméně je dobré vědět jakou dobu má zákazník na provedení platební transakce.

Platební brána Comgate rozlišuje platby na

 • on-line (Card Payment, Express Bank Transfer)
 • off-line (Standard Bank Transfer)

V případě použití off-line platby (Standard Bank Transfer) se prování standardní bankovní převod z účtu na účet, který musí koncový zákazník provést sám manuálně.


V tomto případě platební brána ComGate umožňuje dobu platby do 5-ti kalendářních dnů od provedení rezervace, což může mít negativní obchodní dopad v případě, že se rezervace má realizovat za méně než 5 dnů, protože pak rezervační systém FlexBook nemůže zajistit splnění přiřazených rezervačních podmínek.

V případě použití on-line plateb (Card Payment, Express Bank Transfer) platební brána ComGate umožňuje dobu platby do 1 kalendářního dne od provedení rezervace, což je rovněž potřeba zohlednit.

V back officu platební brány ComGate si můžete nastavit jestli podporujete a nebo nepodporujete použití off-line plateb. Zakázáním použití off-line plateb se zbavíte 5-ti denní doby na realizaci platby a 1 kalendářní den již může být dostatečný i pro on-line rezervační systém.

V případě, že Vám 1 kalendářní den nevyhovujete a potřebujete ještě kratší timeout platební transakce, pak nám zástupce společnosti ComGate sdělil, že jsou schopni nastavit i kratší interval. Takové nastavení si však nejste schopni nastavit sami a musíte kontaktovat společnost Comgate.

Pro více informací o platební bráně Comgate se obraťte na informační stránky Gomgatu

Saturday, June 15, 2019

KB 10006 : Posílání e-mail notifikací přes externí SMTP službu

FlexBook umožňuje flexibilní definice notifikací, které jsou rozesílány e-mailem. V back office FlexBooku si pokytovatel může nastavit externí SMTP server. Nastavuje se to v profilu poskytovatele. Viz. screenshot níže.


Můžete používat svůj firemní SMTP server a nebo internetovou službu pro profesionální odesílání emailů. Mezi populární SMTP služby na internetu patří
a určitě najdete i další.

V případě posílání emailů z jiného mail serveru než je uveden v MX záznamech vaší internetové domény je možné, že se takto posílané emaily buď nedoručí a nebo budou označeny jako nevyžádané.

Jak se vyhnout klasifikaci Vašich notifikací jako spam se dozvíte v KB 10014: Jak se vyhnout klasifikaci Vašich notifikací jako spam?