Monday, July 19, 2021

KB 10018: Uživatelské dokumenty, jejich generování a používání v rámci notifikací

 FlexBook umožňuje vytvářet uživatelské dokumenty, které se evidují pro jednotlivé uživatele.

Pro použití uživatelských dokumentů je potřeba v rámci nastavení vytvořit sadu dokumentů.

 

Při vytváření sady dokumentů se volí pro co je sada dokumentů určena. Sada dokumentů může být určena pro poskytovatele a nebo pro zdroje/akce.

V případě, že chcete dokumenty generovat v rámci vytvoření (registrace) nového uživatele, pak je potřeba vytvořit sadu dokumentů určených pro poskytovatele, a s poskytovatelem takovou sadu asociovat.

Sada dokumentů se s poskytovatelem asociuje v rámci obecného nastavení poskytovatele (NASTAVENÍ -> OBECNÉ)

V rámci sady dokumentů asociované k poskytovateli, je možné vytvářet další dokumenty, které se vytvářejí až po konkrétních rezervacích na všechny zdroje nebo akce.

V případě potřeby generování dokumentů pouze po vytvoření rezervace na konkrétní zdroje nebo akce, je možné vytvářet specifické sady dokumentů určené pouze pro zdroje/akce a takovou sadu dokumentů pak asociovat s konkrétními zdroji a nebo akcemi, pro které se takové dokumenty mají generovat. Asociace takových specifických sad dokumentů se provádí v rámci rezervačních informací konkrétních zdrojů nebo akcí.


Automaticky vytvářené dokumenty je užitečné uživatelům nějakým způsobem předat. Ideálním elektronickým způsobem je použít FlexBook notifikace, kdy například do emailové notifikace po rezervaci na konkrétní zdroj nebo akci přidáme vygenerované dokumenty.

V rámci sady dokumentů má každý dokument svoje unikátní ID.

Toto ID se pak používá v rámci notifikací k určení, který dokument se má do notifikace přidat. V rámci textu notifikace se použije speciální tag @@DOCUMENT_{ID} , který přidá dokument se zadaným ID (bez složených závorek) jako přílohu notifikace.