Saturday, August 17, 2019

KB 10012 : Jak na webové stránce zobrazit účastníky akce?

Akce z rezervačního systému FlexBook je možné na webových stránkách zobrazovat pomocí komponenty flbEventDetail viz. dokumentace  https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/javascript-komponenty/flbeventdetail

První co potřebujete znát je interní ID akce (eventId). To najdete v back officu FlexBooku tak, že si v akcích najdete požadovanou akci a najedete myší na číslo řádku akce. Viz. screenshot.


Budete-li chtít zobrazit pouze účastníky a žádné další informace o akci nezobrazovat, pak použijete v parametru renderText jedinou volu a to je attendees. Níže je příklad zobrazení účastníků akce pomocí komponenty flbEventDetail.

 <div id="flexbook_ucastnici">&nbsp;</div> 
 <p> 
 <script>// <![CDATA[ 
 flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [ 
 {  
 type: 'flbEventDetail',  
 placeHolder: 'flexbook_ucastnici', 
 params: {  
  language: 'cz', 
  eventId: 52974,  
  renderText: ['attendees'], 
  backButton: 0,  
  format: { datetime: 'd.m. H:i:s', time: 'H:i' }, 
  attendeeTemplate: '<div>@@FIRSTNAME @@LASTNAME</div>' 
 },  
 } 
 ]); 
 // ]]></script> 

POZOR! Z důvodu ochrany osobních informací (nezobrazování osobních informací účastníků volně na internetu) se účastníci akcí standardně zobrazují pouze uživatelům přihlášeným do front-endové části rezervačního systému FlexBook (viz. komponenta flbProfile). V případě, že chcete osobní informace účastníků zobrazovat na internetu jakémukoliv návštěvníkovi vašich webových stránek, pak je to možné nastavit vback officu FlexBooku u konkrétní akce v záložce "Nastavení pro frontend". Viz. screenshot.
Friday, August 9, 2019

KB 10011 : Jak si zaintegrovat FlexBook do webové prezentace vytvořené ve WordPresssu

Máte-li vytvořené stránky pomocí redakčního systému WordPress, pak si do libovolné stránky můžete vložit FlexBook komponentu, která při zobrazení příslušné stránky dynamicky vygneruje požadované komponenty s aktuálním obsahem z rezervačního systému. Integrace se dělá pomocí JavaScriptu.
Poslední novinky ohledně integrace FlexBooku do Wordpressu najdete v integrační dokumentaci zde
První věc kterou musíte udělat je vložit do WordPressové šablony dva scripty, které zajistí integraci mezi redakčním systémem WordPress a rezervačním systémem FlexBook. Viz. obrázek níže.Do příslušné WordPressové stránky vložíte požadovanou FlexBook komponentu pomocí scriptu v jazyce JavaScript. Viz. obrázek níže.


A výsledkem integrace je níže uvedená integrace kalendáře zdrojů s tagem 'paddleboard' do webové prezetace, na které si internetoví uživatelé mohou dělat rezervace na vybrané zdroje. Viz. obrázek níže.


Podobnou integraci je dobré si nechat udělat od Vašeho WebMastera, který najde detailní postup integrace FlexBooku v dokumentaci na adrese https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/. Kapitola o integraci s CMS WordPress je dostupná na adrese https://flexbook.gitbook.io/integracni-manual/javascript-komponenty/integrace-s-redakcnim-systemem-wordpress

S komplikovanější integrací si Váš WebMaster může nechat poradit od podpory FlexBook. Nemáte-li vlastního nebo nasmlouvaného WebMastera, kontaktujte nás a my Vám doporučíme některého z našich partnerů, který má zkušenosti jak s WordPresem tak s rezervačním systémem FlexBook.