Monday, July 22, 2019

KB 10010 : Je možné u akce nastavit povinnou platbu?

Ano. U akcí je možné nastavit rezervační podmínky. Viz. screenshot.

Rezervační podmínky u akce
V rámci rezervačních podmínek se definují pravidla, která musí být splněna při vytváření rezervace. Jedno z těch pravidel může být kolik dnů, hodin nebo minut před konáním akce musí být akce zaplacena.


Na konci každého pravidla je ikonka textové bubliny, pomocí které je možné nadefinovat text, který se uživateli zobrazí v případě, že konkrétní pravidlo není splněno. Není-li text zadán, tak se použije standardní text, který bude v tomto konkrétním případě "Rezervace musí být zaplacena nejpozději 365 dnů před začátkem."


Doporučujeme textové hlášení změnit na více popisný text, který koncovým uživatelům vysvětlí jakou rezervační pravidlo nesplňují a jak mají postupovat k úspěšné rezervaci.

POZOR!!! V případě, že nastavíte takovéto rezervační pravidlo na akci, kde již existují nezaplacené rezervace, tak se tyto nezaplacené rezervace automaticky zruší a v případě, že máte na akci nastavené notifikace pro stav zrušení rezervace, tak se uživatelům taková notifikace rozešle. V případě, že notifikace nastavené nemáte, tak se koncoví uživatelé o zrušení rezervace nedozví. Doporučujeme rezervační pravidla nastavovat rovnou při vytváření akce.

No comments:

Post a Comment