Sunday, January 20, 2019

KB 10004 : Opakující se akce

Opakující se akce je cyklus více stejných akcí opakujících se v různou dobu. Využití je různé. Pojďme si to ukázat na dvou konkrétních případech.

Pravidelně se opakující školení

Jedním způsobem použití je například pravidelně se opakující školení na používání rezervačního systému FlexBook, které se v našem příkladě opakuje každou středu od 9:00 do 11:00 a to od 23.1.2019 do 18.12.2019. Jelikož obsah takovéhoto školení je každý týden stejný, tak asi neočekáváme, že by se jeden zákazník zarezervoval na více školení z tohoto cyklu, ale někdo, kdo si chce školení zopakovat, tak klidně může. Kdyby akce nebyla produktové školení, ale například tenisový trénink pro začátečníky nebo hlídání dětí, tak je velmi pravděpodobné, že si zákazník bude objednávat více akcí z cyklu opakujících se akcí. Pojďme ale zpět k našemu příkladu se školením ezervačního systému FlexBook.

Základní informace o opakující se akci jsou vidět na níže uvedeném obrázku.

Akce - Základní informace
V základních informacích o akci zadáváme informace o první akci z cyklu, která probíhá ve středu 23.1.2019 od 9:00 do 11:00 (dvouhodinová akce) a jedna lekce stojí 1000 Kč. To, že se bude akce opakovat každou středu až do 18.12.2019 je nastaveno v rožiřujících informacích o akci tak, jak je zobrazeno na dalším obrázku níže.

Akce - rozšiřující informace
V rozšiřujících informacích máme uvedeno, že akce se bude opakovat každý týden ve středu a opakování bude probíhat až do 18.12.2019. Zároveň systému říkáme, že rezervace je povolena jen na jednotlivé akce a nikoliv na celý cyklus akcí. To jak lze nadefinovat možnost rezervací na celý cyklus si ukážeme až v dalším příkladu použití. V rozšiřujícíh informacích na víše uvedeném obrázku máme ještě nadefinováno, že akce bude probíhat na zdroji "Konferenční místnost", a že na každé rezervaci bude maximálně 1 místo a na tomto jednom místě bude moct být uveden 1 účastník. Také můžete vidět zadanou cenu 10 000 Kč za všechna opakování opakující se akce, ale tato informace nebude reálně využita, jelikož umožňujeme pouze rezervaci na na jednotlivé akce a nikoliv na celý cyklus.

Dětský kroužek s pravidelným opakováním

Dalším příkladem může být dětský kroužek volejbalu, který probíhá od 3.9.2019 do 19.12.2019 a to každé úterý a čtvrtek. Základní informace pro takovou opakující se akci jsou vidět na obrázku níže.

Akce - základní informace
Na rozšiřující informace o akci se podívejte na dalším obrázku.

Akce - rozšiřující informace
V rozšiřujícíj informacích definujeme, že akce z tohoto cyklu se budou opakovat každý týden, a to v úterý a čtvrtek. Zároveň říkáme, že cena za celý cyklus (všechna opakování opakující se akce) je 2 500 Kč, a že rezervovat lze pouze celý cyklus, nikoliv jednotlivé akce. Tím pádem se cena 100 Kč, definovaná pro jednotlivé akce v základních informacích v tomto konkrétním případě nepoužije a rezervace půjde udělat pouze na celý cyklus a bude stát 2 500 Kč.

Takto definovaný seznam opakujících se akcí bude vypadat v rezervačním systému FlexBook následovně.

Seznam opakujících se akcí
Námi definovaný dětský kroužek se skládá ze 32 lekcí. Kdyby bylo možné si rezervovat jednotlivé lekce (jednotlivé akce v rámci opakování), pak by zákazník za celý cyklus zaplatil 32 x 100 Kč, takže 3 200 Kč. My ale umožňujeme pouze rezervaci za celý cyklus, kde máme definovanou cenu 2 500 Kč, takže to vyjde zákazníka výhodněji, ale děti mají předplaceny všechny lekce.

V případě, že bychom chtěli umožnit rezervovat celý cyklus i jednotlivé lekce, tak bychom museli v rámci opakující se akce nastavit možnost rezervace jak na jednotlivou akci, tak na celý cyklus. Takové nastavení je zobrazené na dalším obrázku.

Rezervace jak na jednotlivé akce, tak na celý cyklus.
 

   

No comments:

Post a Comment